×

10 เทคโนโลยี อิมแพกโลก เปลี่ยนชีวิตปี 2030

13.08.2023
  • LOADING...

ในอีก 10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีใดกันที่จะมาเปลี่ยนโลก

 

ในวันที่โลกของเรากำลังถูกท้าทายจากหลายมิติ ทั้ง Geopolitics, COVID-19, Sustainability หรือแม้กระทั่ง Food Security ทำให้มีการเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ใช้ได้จริงและเร็วที่สุด Executive Espresso จะมาเผยงานวิจัยจาก World Economic Forum ถึง 10 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และโอกาสทางธุรกิจของคุณอยู่ตรงไหน? 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising