×

4 ขั้นตอนปั้นนวัตกรรมดีต่อโลก

16.05.2022
  • LOADING...

แม้เราจะได้ยินเรื่อง Sustainability มาหลายปี แต่ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังวิกฤตโลกร้อนทวีความรุนแรงจนเป็นสัญญาณสีแดงที่ไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป ทำให้ธุรกิจเริ่มตื่นตัวกับการสร้างสินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง ‘ความเชื่อ’ และ ‘คุณค่า’ รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น

 

แต่การสร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะหลายครั้งสินค้าและบริการที่สะท้อนแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกสบายหรือความต้องการใช้งานที่แท้จริงของผู้บริโภคได้เสมอไป

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ ชวนผู้ชมมาทำความรู้จักกับ The Individual-Practice Framework กรอบคิดที่จะทำให้คุณค้นพบวิธีออกแบบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทั้ง ‘ผู้บริโภค’ และ ‘ความยั่งยืน’ ไปพร้อมกัน

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Producer ภัทรพร บุญนำอุดม 

Content Creator ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ชาคร ฉายเพชร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวา

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising