×

การตลาด 2023 ตอน 2 สิ่งที่นักการตลาดต้องปรับ ก่อนตกงาน!

06.01.2023
  • LOADING...

เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยน บทบาทของนักการตลาดก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม 

 

ปี 2023 โลกการตลาดกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ การทำการตลาดแบบเดิมๆ อาจทำให้ธุรกิจของเราหลุดจากวงโคจรความสนใจของผู้บริโภค ภาคธุรกิจรวมถึงเอเจนซีจึงต้องฉีกตำราที่เคยร่ำเรียนมาตลอดสามทศวรรษ

 

เคน นครินทร์ พูดคุยกับ อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ President & CEO Adapter Digital Group เกี่ยวกับบทบาทและเฟรมเวิร์กที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดในยุคถัดไป

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising