×

เด็กจบใหม่ตกงาน ตลาดไม่มี หรือการศึกษาไม่ดี

01.04.2022
  • LOADING...

เด็กจบใหม่ เรียนจบแล้ว อาจจบเลย

 

ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยพบปัญหาเด็กจบใหม่ตกงานล้นเมือง บางคนตั้งคำถามว่าตลาดไม่รองรับหรือไม่ การรับพนักงานใหม่ถูกอั้นไว้หรือเปล่า หรือเป็นระบบการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานกันแน่

 

เคน นครินทร์ สรุปงานวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำในปัจจุบัน และแกะรอยรากปัญหาสำคัญที่บอกว่าการศึกษาไทยถึงเวลาต้องปรับกระบวน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, กฤตพร สุขสาย

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising