×

วิกฤตเตียงเต็ม ผู้ป่วยล้น ใกล้ถึงจุดล่มสลายจริงหรือ

26.06.2021
  • LOADING...

จากเรื่องราวน่าสะเทือนใจในโซเชียลมีเดีย เมื่อสามีนั่งมองภรรยาสิ้นใจไปต่อหน้าต่อหน้า หลังสองชีวิตติดโควิด-19 พร้อมกันในห้องเช่าขนาดเล็ก แต่ไม่มีเตียงผู้ป่วยพร้อมรองรับ อีกบทเรียนสำคัญที่รัฐบาลควรรีบแก้ไข ก่อนจะมีการสูญเสียครั้งต่อไป

 

เคน นครินทร์ สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิกฤตจำนวนเตียงผู้ป่วยในประเทศไทย พร้อมพูดคุยกับแพทย์หน้าด่านถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ใน The Secret Sauce: Executive Espresso

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Creative ภัทร จารุอริยานนท์
Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer พันธิตรา หอมเดชนะกุล
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin จักรภัทร อ่ำพริ้ง
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์
Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising