×

ดีลประวัติศาสตร์ COP28 โลกเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิล

14.12.2023
  • LOADING...

ข้อตกลงที่ก้าวหน้าที่สุด หรือฉ้อฉลที่สุดในประวัติศาสตร์

 

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 ได้เกิดข้อตกลงถึงอนาคตของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แต่ในสุดยอดงานประชุมครั้งนี้ กลับมีข้อครหาของ UAE ผู้ที่เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน และผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ที่เพิ่มกำลังการผลิต ขณะที่วางตัวเป็นกลางในการหาทางออกเรื่องสิ่งแวดล้อม

 

Executive Espresso จะมาสรุปเนื้อหาในงานสุดยอดการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ว่าตลอด 10 วันที่ผ่านมา โลกของเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ และนี่คือความก้าวหน้า หรือความน่าอับอายของโลกกันแน่?

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Producer วรเศรษฐ์ ผลเจริญพงศ์

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising