×

เทรนด์การตลาด 2023 ความยั่งยืนอันดับ 1

15.09.2022
  • LOADING...

Deloitte และ DMNews ได้พาดหัวไว้ตัวโตๆ ว่า ในอนาคตเทรนด์การตลาดจะไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิทัล เรื่อง AI หรือเรื่อง Supply Chain เพราะเทรนด์ที่เติบโตและได้รับการพูดถึงมากที่สุดถึง 300% ในวินาทีนี้คือเรื่องของ ‘เทรนด์ความยั่งยืน (Sustainability)’ 

 

ไม่ใช่แค่เรื่องรักษ์โลก แต่เป็นการ ‘รักผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย’ กับองค์กรทั้งหมด และเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะนำองค์ประกอบของความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด และสร้างความแตกต่างในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง

 

Climate Action อีพีนี้ จึงไม่ได้มาเล่าให้ฟังแค่เทรนด์การตลาดความยั่งยืนที่กำลังจะมาในปี 2023 แต่จะชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการลงมือทำจริง สำหรับผู้ที่ต้องการจะชูเรื่อง Sustainability เป็นคุณค่าหลักขององค์กร

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising