×

นักท่องเที่ยวจีนทะลักไทย? เตรียมพร้อมอย่างไร

18.01.2023
  • LOADING...

นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักของภาคการท่องเที่ยวไทย แต่ละปีนักท่องเที่ยวจีนจะหลั่งไหลมาเที่ยวกันมากที่สุด จับจ่ายสูงที่สุด เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ

 

วันนี้ถือเป็นโอกาสทองอีกครั้ง เมื่อจีนเริ่มผ่อนปรนนโยบาย Zero-COVID และตัดสินใจเปิดประเทศ เตรียมส่งกรุ๊ปทัวร์เดินทางสู่ประเทศไทย

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ สรุปข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของนักท่องเที่ยวจีน พวกเขาเดินทางมา ‘หนีห่าว’ คนไทยแบบล้นทะลักจริงหรือไม่ พวกเขาเดินทางไปที่ไหน และผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม และพ่อค้า-แม่ค้า ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising