×

กลเม็ดในการให้ Feedback ที่ตรงเป้าและเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย

27.02.2019
 • LOADING...

อาจไม่ใช่เรื่องคุ้นเคยสำหรับคนไทยเท่าไร เมื่อต้องพูดคุยเพื่อให้ฟีดแบ็กกับคนที่ทำงานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แต่เชื่อไหมว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของการบริหารจัดการทีมเวิร์ก และพัฒนาให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยพร้อมเพรียง

 

รวิศ หาญอุตสาหะ รวมเคล็ดลับวิชาเรื่องการให้ฟีดแบ็กที่คนทำงานควรรู้ในพอดแคสต์รายการ Super Productive

 


 

ประเภทของการให้ฟีดแบ็ก

1. Positive Feedback การฟีดแบ็กเชิงบวก เน้นให้กำลังใจหรือกล่าวชื่นชม

2. Corrective Feedback ฟีดแบ็กประเภทนี้ไม่ใช่การกล่าวโทษ แต่เป็นการชี้แจงในสิ่งที่คนถูกฟีดแบ็กทำผิด พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง

 

องค์ประกอบของการให้ฟีดแบ็กที่ดี

 • มีความถี่สม่ำเสมอ
 • กำหนดเป้าหมายชัดเจน
 • เป็นการสื่อสารสองช่องทาง
 • เคารพซึ่งกันและกัน

 

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • กำหนดวันนัดหมายที่ชัดเจน เช่น ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
 • On The Spot Feedback คือการฟีดแบ็กใครคนใดคนหนึ่ง หลังจากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นไม่นาน ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น

1. เมื่อมีเหตุการณ์ที่คนหนึ่งสมควรได้รับคำชื่นชม

2. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และถ้าไม่รีบให้ฟีดแบ็กจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา

3. เมื่อถึงโอกาสที่ดีในการทำให้คนหนึ่งได้พัฒนาทักษะหรือชุดความคิด

4. เมื่อมีประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมา ซึ่งต้องการสื่อสารมากๆ และมีคนหนึ่งที่ต้องการการดูแลให้ข้อมูลเป็นพิเศษ

 

ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

 • เมื่อผู้ฟังไม่อยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะรับฟัง
 • เมื่อตัวคนให้ฟีดแบ็กไม่มีความอดทนมากพอ หรืองานยุ่งเกินไป เพราะการให้ ฟีดแบ็กต้องโฟกัสที่ผู้ฟัง 100%
 • เมื่อตัวคนให้ฟีดแบ็กยังไม่รู้ทางออกหรือเป้าหมายปลายทางที่หวังให้เกิด 

 

วิธีฟีดแบ็กเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนฟังมากที่สุด

 • เตรียมข้อมูลให้มากที่สุด อาจไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง แต่ต้องรอบคอบทุกเรื่องที่จะเรียกมาพูดคุย
 • ต้องลิสต์สิ่งที่จะพูดให้พร้อมก่อนเริ่มฟีดแบ็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องออกนอกประเด็น
 • ต้องเตรียมตัวเป็นผู้ฟังที่ดี พร้อมสื่อสารสองทาง
 • มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะพูดอะไรในการให้ฟีดแบ็ก
 • ไม่ด่วนตัดสินพฤติกรรม รับฟังอย่างเข้าใจและพร้อมรับฟังสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับฟัง 

 

ขั้นตอนการพูดคุยให้เกิด Corrective Feedback ที่ Productive

 • ขั้นที่ 1 เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังก่อนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
 • ขั้นที่ 2 เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวในุมมองของตัวเอง
 • ขั้นที่ 3 อธิบายข้อเท็จจริงเรื่องกฎ ข้อบังคับ หรือสิ่งที่ทำได้หรือทำไม่ได้ในองค์กร
 • ขั้นที่ 4 ระดมไอเดียกันเพื่อหาทางออก ป้องกันการเกิดปัญหาเดิมอีกในอนาคต

 

ระดับการเปลี่ยนแปลงหลังทำฟีดแบ็กมีอยู่ 2 แบบ

1. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่าย หากฟีดแบ็กเรื่องเกี่ยวกับทักษะในการทำงาน วิธีบริหารเวลา หรือส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ หลังจากได้แนวคิดแก้ไขแล้ว เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงต่อยอดได้ทันที เช่น ส่งพนักงานไปลงคอร์สเพิ่ม หรือให้เขาลองจัดสรรเวลาทำงานให้ดีขึ้น

2. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก หากพูดถึงเรื่องที่เจาะลึกลงไปในวิธีคิด เช่น ทัศนคติในการทำงานเป็นทีม การพูดคุยแนะนำปกติไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาได้ แถมยังอาจทำให้เกิดความคับข้องใจตามมา ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารควรทำคือการกำหนดนโยบายขึ้นมาให้พนักงานทำตามนั่นเอง

 

ข้อแนะนำกับการให้ Feedback

 1. ต้องเป็น Active Listening ฟังอย่างตั้งใจ เก็บโทรศัพท์มือถือ ไม่เช็กอีเมล หรือแสดงภาษากายต่างๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ให้ความสนใจผู้พูด
 2. ต้องเป็น Active Speaker คอยสังเกตว่าผู้ฟังมีภาษากายที่อาจไม่พอใจ หรือไม่เข้าใจอะไรกับสิ่งที่พูด สามารถถามความรู้สึกหรือการรับรู้ของผู้ฟังเพื่อปรับปรุงการพูดได้
 3. ต้องเช็กให้แน่ใจว่าคุณและคู่สนทนาเห็นภาพเดียวกัน
 4. ต้องมี Action Plan เพื่อให้ทราบว่าต้องทำอะไรต่อหลังจากนี้ ที่สำคัญคือต้องทำให้รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณและอีกฝ่ายคิดมาด้วยกัน ไม่ใช่การบังคับจากฝ่ายเดียว

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ SUPER PRODUCTIVE
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

The Host รวิศ หาญอุตสาหะ

Show Creator รวิศ หาญอุตสาหะ

Show Producers เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Episode Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

Podcast Intern วริษฐ์ โกศลศุภกิจ

 • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR

RELATED STORIESClose Advertising