×

Self-Esteem ไม่ใช่เพียงความมั่นใจ แต่คือการเห็นคุณค่าในตัวเองที่มนุษย์ทุกคนควรมี

21.05.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:07 Self-Esteem คืออะไร เหมือนหรือต่างจาก Ego อย่างไร

05:08 High Self-Esteem คืออะไร มีข้อเสียบ้างไหม

06:14 โครงสร้างทางสังคมไทยบางอย่างมีผลให้เด็ก Low Self-Esteem

09:39 เปลี่ยนคำว่า ‘แค่’ เป็นคำว่า ‘ตั้ง’

13:24 พฤติกรรมเล็กๆ ของคนในสังคมก็มีผลต่อ Self-Esteem

Self-Esteem คือการรับรู้คุณค่าของตัวเองที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะสูงต่ำดำขาว เชื้อชาติ เพศอะไร ทุกคนล้วนมีคุณค่า แต่ก็มีไม่น้อยที่หลายคนรับรู้คุณค่าตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริง สิ่งนั้นเราเรียกว่า Low Self-Esteem

 

R U OK เอพิโสดนี้เลยขอพาทุกคนไปมองเห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมค้นหาว่าอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่ทำให้เรา Low Self-Esteem เผื่อเชื่อมโยงขณะที่ฟัง และอาจเห็นอะไรๆ ในตัวเองชัดขึ้น

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

The Hosts นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising