×

บอย Lomosonic เพราะเป็น Perfectionist จึงเจ็บปวด

29.06.2021
  • LOADING...

ความสมบูรณ์เแบบเป็นสิ่งที่มนุษย์หลายคนปรารถนา แต่หลายครั้งที่ความสมบูรณ์พร้อมเลยเส้นเป็นความ Perfectionist ที่ไม่อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาด

 

R U OK Self-Work ชวน บอย Lomosonic ทำกระบวนการการเข้าใจตัวเอง ที่รู้สึกคล้ายๆ แตกสลาย และเจ็บปวดทุกครั้งที่สิ่งที่ทำไม่ใกล้เคียงภาพที่ตั้งใจเอาไว้ จนเกิดเป็นความรู้สึกที่กดดันตัวเอง ไม่ใช่เพื่อการแก้ไข แต่เพื่อมองให้เห็นอารมณ์ต่างๆ ที่แบกอยู่ขณะที่โหมด Perfectionist ทำงาน ซึ่งถึงเวลานั้นเราอาจยอมรับอารมณ์ ความคิด รวมถึงความผิดพลาดของตัวเองได้มากขึ้น

 


สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

Marriage Story

Marriage Story

Marriage Story

Marriage Story

joox

 


Credits

The Host ดุจดาว วัฒนปกรณ์

The Guest อริย์ธัช พลตาล

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Producer           อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ

Photographer วรรษมน ไตรยศักดา  

Video editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer พันธิตรา หอมเดชนะกุล

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์
Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising