×
250914

Low Self-Esteem

ruok
21 พฤษภาคม 2019

Self-Esteem ไม่ใช่เพียงความมั่นใจ แต่คือการเห็นคุณค่าในตัวเองที่มนุษย์ทุกคนควรมี

Self-Esteem คือการรับรู้คุณค่าของตัวเองที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะสูงต่ำดำขาว เชื้อชาติ เพศอะไร ทุกคนล้วนมีคุณค่า แต่ก็มีไม่น้อยที่หลายคนรับรู้คุณค่าตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริง สิ่งนั้นเราเรียกว่า Low Self-Esteem   R U OK เอพิโสดนี้เลยขอพาทุกคนไปมองเห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมค้นหาว่าอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่ทำให้เรา Low Self-Esteem เผื่...