×

คิดต่างกับขวางโลกเหมือนกันไหม แล้วแสดงความคิดเห็นอย่างไรให้ไม่ปะทะกัน

27.11.2018
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:22 การแสดงความคิดเห็นในสังคมไทย

03:20 เราไม่ได้สนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่เด็ก

06:20 คิดต่าง VS ขวางโลก ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

08:53 6 วิธีการแสดงความคิดต่างอย่างลดการปะทะ

12:00 แลกเปลี่ยน รับฟัง และแสดงความคิดเห็นอย่างไรในที่ทำงาน

โลกทุกวันนี้เป็นโลกของการแสดงความคิดเห็น แต่มนุษย์แต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ความเห็นต่อสิ่งต่างๆ ย่อมไม่มีทางเหมือนกัน บางคนคล้อยตาม บางคนคิดนอกกรอบ บางคนคิดต่าง บางคนขวางโลก

 

R U OK เอพิโสดนี้เลยชวนกันแสดงความเห็นว่า คิดต่างกับขวางโลกนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ในทางจิตวิทยาบุคลิกภาพแบบขวางโลกเป็นแบบไหน และจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรไม่ให้ขัดแย้ง เพราะต่างมีโอกาสที่จะคิดอะไรไม่เหมือนกัน

 


 

Credits

The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising