×

เราคือผลรวมของความทรงจำกับสิ่งที่หลงลืม

21.10.2022
  • LOADING...

จำได้ไหมว่าวันนี้คุณกินกาแฟไปกี่แก้ว ดูพระอาทิตย์ตกครั้งล่าสุดกับใคร หรือลืมว่าจอดรถบนชั้นไหนในห้างสรรพสินค้า

 

คนเราจำและลืมอยู่ตลอดเวลา เพราะความจำและการลืมเป็นกลไกของสมองที่ทำให้ชีวิตมนุษย์อยู่รอด หากเราจำได้ทุกอย่าง ข้อมูลอาจล้นเกิน และชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์ หรือหากเราลืมทุกอย่าง ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต

 

Readery Podcast เอพิโสดนี้ชวนสำรวจกลไกความจำและการลืมผ่านหนังสือ ภาพยนตร์ และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เข้าใจตัวเองว่าเราจำเรื่องต่างๆ ได้อย่างไร และมันก็สมเหตุสมผลที่เราจะลืมอะไรบางอย่าง เพราะแม้แต่ ‘ตัวตน’ ของเราเองก็เป็นผลรวมของความจำและการลืมด้วยกันทั้งนั้น

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ Readery
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


Credits

The Hosts โจ วรรณพิณ, นัฏฐกร ปาระชัย

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Editor & Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Illustrator เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Channel Admin Intern วินิธา พัฒนกุล

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising