×

สาเหตุของการทำร้ายจิตใจคนรักแบบไม่รู้ตัว

25.01.2024
  • LOADING...

เพราะความจริงของการเป็นคนรักกัน คือไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายมีความสุขได้ตลอดเวลา และการทำร้ายจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Open Relationship จึงอยากคลี่ให้เห็นว่าสาเหตุของการทำร้ายจิตใจคนรักมีที่มาอย่างไรได้บ้าง ซึ่งสุดท้ายไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใครได้ มีเพียงตัวเราเองเท่านั้นที่จะประเมินว่ารับการทำร้ายทางใจได้มากน้อยแค่ไหน

 

ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ หรือมีปัญหา สามารถส่งคำถามมาถึงรายการ Open Relationship ด้วยการโพสต์ใน X พร้อมติดแฮชแท็ก #OpenRelationship หรือส่งมาทางอีเมล [email protected]

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising