×

รักแท้ต้องเสียสละจริงหรือ?

02.12.2023
  • LOADING...

บางคนมีความเชื่อว่า ‘รักแท้’ คือการเสียสละ ต้องสามารถเสียสิ่งที่สำคัญ และสละสิ่งที่รักให้คนรักอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่ Open Relationship อยากชี้ชวนให้มองลึกลงไปกว่านั้น เพราะในความเสียสละ นอกจากจะมีการสูญเสียที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้ว หลายต่อหลายครั้งยังเป็นความต้องการที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ หรือแง่มุมของการได้รับจนเป็นความเคยชิน ซึ่งอาจกระทบความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้ แล้วถ้าความรักไม่ใช่การเสียสละ เราจะนิยามมันว่าอย่างไร ติดตามได้ใน Open Relationship เอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising