×

แก้แค้นเพราะรัก ข้อควรคิดก่อนเข้าสู่ความพินาศ

18.10.2023
  • LOADING...

บางครั้งรักที่จบลงด้วยความไม่สมหวังหรือรักที่จบลงไม่ดี มีโอกาสที่จะกลายเป็นความแค้น ซึ่งการแก้แค้นลักษณะนี้อาจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างถึงที่สุด เพราะคนที่แก้แค้นคือคนที่รู้จักจุดเปราะบาง ความกลัว เป็นอย่างดี

 

ก่อนกระโจนเข้าสู่สงครามอันยืดเยื้อ Open Relationship ชวนคิดถึงสิ่งที่จะตามมาหากลงมือแก้แค้นเพราะความรัก เพราะเริ่มต้นฝ่ายแก้แค้นอาจเป็นผู้คุมเกม แต่เพียงแค่เริ่มต้นก็อาจกลายเป็นผู้สูญเสียอำนาจ และคมมีดที่แทงออกไปอาจย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเองได้

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising