×

ต้นเหตุของความหึงหวง จริงหรือไม่ที่เป็นเรื่องไร้สาระ

09.02.2023
  • LOADING...

เช็กโทรศัพท์ ด่าทอ ตบตี จนกระทั่งความรุนแรงทางร่างกาย ซึ่งเป็นไปได้ว่าถึงแก่ชีวิต การกระทำเหล่านี้หลายครั้งมาจากความ ‘หึง หวง’ ที่มักถูกด้อยค่าว่าเป็นความรู้สึกที่ไร้สาระและคิดไปเอง

 

Open Relationship พอดแคสต์ความรักความสัมพันธ์ชวนชี้ให้เห็นถึงมิติของความรู้สึกหึง หวง ซึ่งอาจเกิดได้โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศสภาพ และไม่จำกัดความสัมพันธ์ว่าภายใต้ความหึง หวง มีอารมณ์อะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้าง ถึงผลักให้คนทำอะไรได้มากกว่าที่คิด รู้อย่างนี้แล้วความหึงอาจไม่ใช่เรื่องไร้สาระ นี่คือสัญญาณที่ควรเอามาขบคิดว่าความสัมพันธ์ในขณะนี้เป็นอย่างไร

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising