×

รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านการเล่นกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® ครั้งแรก

31.01.2021
  • LOADING...

ตัวตนของเราในแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันออกไป การที่เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น การได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองจึงเป็นส่วนสำคัญในการตั้งเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต 

 

New Year New You: First Time จึงชวน ปุ้ม-ณฤดี คริสธานินทร์ Facilitator ผู้ที่จะมาช่วยให้จูนจูนมองเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นผ่านกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® และขอส่งท้ายด้วยเทคนิคการรักษาเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งเป้าหมายไว้สามารถทำตาม New Year’s Resolution ของตัวเองได้สำเร็จ

 


 

Credits

 

The Host พัชชา พูนพิริยะ

The Guests ณฤดี คริสธานินทร์

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Videographer เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล  

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Interns ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising