×

‘หุ้นไทย’ บ๊วยโลก ต่างชาติทิ้งแสนล้าน กลุ่มบิ๊กแคปดิ่งหนัก | Morning Wealth 12 มิถุนายน 2566

12.06.2023
  • LOADING...

ตลาดหุ้นไทยปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา (5-9 มิถุนายน) กลายเป็นตลาดหุ้นหลักที่อ่อนแอที่สุดในโลก ดัชนี SET ติดลบ 6.8% จากปีก่อน ต่างชาติเทขาย 1 แสนล้านบาท รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เปิดมุมมองนโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่…ส่งผลต่อภาคธุรกิจอย่างไร? พูดคุยกับ ปราณิดา ศยามานนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย Industry Analysis ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising