×

ส่งออกจีนทรุดติดลบ 4 เดือนติด GDP โตพลาดเป้า | Morning Wealth 8 กันยายน 2566

08.09.2023
  • LOADING...

ส่งออกจีนทรุดต่อในเดือนสิงหาคม ติดลบ 4 เดือนติด หลายฝ่ายพากันจับสัญญาณว่าการค้าของจีนจะผ่านจุดต่ำสุดหรือไม่ ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

เปิดเงื่อนไข-กติกา เงินดิจิทัล 10,000 บาท นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลเศรษฐา

 

หาก Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ตามคาด โอกาสลงทุนจะมีอะไรบ้าง? พูดคุยกับ วิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ Associate Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ศรวณีย์ พรมเสน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising