×

วิกฤตหุ้นกู้ไม่จบ ALL เบี้ยวจ่ายหนี้ ปัญหาเงินขาดมือ | Morning Wealth 3 กรกฎาคม 2566

03.07.2023
  • LOADING...

ตามมาอีกราย! ALL หรือ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ชุด วงเงิน 16.9 ล้านบาท เหตุขาดสภาพคล่อง กระทบผู้ถือหุ้นกู้กว่า 1,000 ราย รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เทียบฟอร์ม Bitcoin แชมป์รีเทิร์นสูงสุดครึ่งปีแรก แรงแค่ชั่วคราวหรือเข้าขาขึ้นรอบใหม่? พูดคุยกับ สัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising