×

วิทยาศาสตร์แห่งการกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น

27.06.2019
  • LOADING...

“เราไม่สามารถทำให้ใครชอบเราได้ แต่เราสามารถแสดงให้ใครๆ เห็นได้ว่า มีอะไรบ้างที่น่าชื่นชอบในตัวเรา” ประโยคนี้ไม่ได้สักแต่พูดออกมาหล่อๆ คมๆ ติสต์ๆ แต่เขามีหลักการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางอย่างสนับสนุนอยู่ด้วย

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Illustrator Khunkhom

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising