×

ไม่เห็นด้วยบ้างก็ได้ ไม่ต้องเออออกับใครๆ ตลอดเวลา #HowToDisagree

15.11.2018
  • LOADING...

หลายครั้งต่อให้ไม่เห็นด้วย แต่คนเรามักไม่ค่อยอยากขัดคอ บางคนใช้การเออออนี้เป็นเครื่องมือในการทำให้คนอื่นชอบด้วยซ้ำ ก็เลยกลัวว่าถ้าแสดงความไม่เห็นด้วยออกไป เขาจะไม่ชอบหน้าเรา แต่มันมีวิธีเห็นต่างแบบน่ารัก หรืออย่างน้อยก็เห็นต่างโดยไม่ทะเลาะกันได้เหมือนกันนะ

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising