×

จีนทำอย่างไรจากของก๊อปสู่ผู้นำนวัตกรรมโลก | Catch Up China EP.4

24.09.2023
  • LOADING...

Catch Up China EP.4 พลวุฒิ สงสกุล Feature Editor จาก THE STANDARD และ ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของเพจ ‘อ้ายจง’ ชวนทุกคนถอดบทเรียนความสำเร็จด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีน จากประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการก๊อปปี้ กลายมาเป็นประเทศเจ้าของนวัตกรรมต่างๆ มากมาย จีนมียุทธศาสตร์อย่างไร ทำไมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนถึงก้าวกระโดดอย่างมาก และเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากบทเรียนนี้ของจีน

 

มาร่วมหาคำตอบและทำความเข้าใจสังคมจีนไปพร้อมกันที่นี่

 


 

Credits

 

Host ภากร กัทชลี

Co-host พลวุฒิ สงสกุล

Show Creator ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ
Episode Producer ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ

Cameraman ณัฐพงษ์ กุลพันธ์, อรณิชา อภิวิศาลกิจ, พนาธร ไชยกุล 

Video Editor ศุภอาฒย์ มั่นสิงห์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer พิชามญชุ์ วรรณสาร
Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising