×

Copy and Development

24 กันยายน 2023

จีนทำอย่างไรจากของก๊อปสู่ผู้นำนวัตกรรมโลก | Catch Up China EP.4

Catch Up China EP.4 พลวุฒิ สงสกุล Feature Editor จาก THE STANDARD และ ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของเพจ ‘อ้ายจง’ ชวนทุกคนถอดบทเรียนความสำเร็จด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีน จากประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการก๊อปปี้ กลายมาเป็นประเทศเจ้าของนวัตกรรมต่างๆ มากมาย จีนมียุทธศาสตร์อย่างไร ทำไมการพัฒนาด้านเทคโน...


X
Close Advertising