×

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ จากยุคชนพื้นเมืองสู่ Modern English ของเชกสเปียร์

24.02.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมโลก รวมทั้งมีส่วนผสมของภาษาที่หลากหลาย เนื่องด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับตั้งแต่การรุกรานของโรมันและไวกิ้ง จนนำไปสู่การปกครองดินแดนอังกฤษด้วยราชวงศ์ฝรั่งเศส และสิ้นสุดด้วยบุคคลสำคัญอย่าง วิลเลียม เชกสเปียร์ ผู้รังสรรค์ภาษาอังกฤษให้เป็น Modern English ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising