×

เล่าประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซ่ง ผ่านวรรณกรรมจีน (Part 2/2)

27.10.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้ยังคงเล่าประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง ผ่านเรื่องราวของวรรณกรรมจีนชื่อดังอย่าง ‘มังกรหยก’, ‘108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน และ ‘อาญาสิทธิ์ 12 ป้ายทองที่มีตัวละครที่น่าสนใจหลายตัวละครปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ตระกูลซ่ง เรื่องราวของการปกครองแผ่นดินจีนตลอด 339 ปี จวบจนการปิดฉากราชวงศ์ซ่ง จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising