×

การเดินทางของ Bata ทนทาน ผ่านทุกสงครามโลก

06.09.2021
  • LOADING...

แบรนด์รองเท้าสัญชาติเช็กที่สร้างประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานทั่วโลกกว่า 125 ปี แบรนด์รองเท้าที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของผู้บริหารตระกูล ‘Bata’ ทำให้ธุรกิจรองเท้าผ่านช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้ง รวมถึงสงครามเย็นมาได้อย่างสง่างามจวบจนปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Internship ภควัตน์ ฟองดี

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising