×

เกร็ดประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ จาก Reborn Rich การเลือกตั้งปี 1987 (Part 1/2)

21.02.2023
  • LOADING...

8 Minute History หยิบยกประเด็นที่ซ่อนอยู่ในซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ Reborn Rich มาคุย เพื่อเจาะลึกข้อเท็จจริงจากประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ที่ซ่อนอยู่ในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองเกาหลีในช่วงปี 1987 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ก่อนเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการเมืองใหม่เกาหลีใต้ยุค ‘สาธารณรัฐที่ 6’ รวมถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในเกาหลีใต้ ‘IMF’ เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมเกาหลีได้อย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising