×

ย้อนสัมพันธ์สามเส้า จีน-ไต้หวัน-สหรัฐฯ จุดแตกหักทั้ง 3 ฝ่าย (Part 3/3)

22.12.2022
  • LOADING...

การตีความคำว่า ‘จีนเดียว’ นำไปสู่ข้อพิพาทที่บานปลาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแตกหักระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน เอพิโสดนี้พาศึกษาความเป็นมาทางการเมืองของไต้หวัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ความสัมพันธ์สามเส้าของทั้งสามประเทศนี้ เริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ และยังดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดความแตกหักของทั้งสามฝ่ายขึ้น สามารถติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising