×

Nuclear renaissance

13 ตุลาคม 2022

ภัยพิบัตินิวเคลียร์ จุดเปลี่ยนด้านพลังงานทางเลือกของมวลมนุษยชาติ (Part 3/3)

การเกิดขึ้นของ ‘โศกนาฏกรรม Chernobyl’ นำไปสู่กระแส ‘Nuclear Renaissance’ ที่มาพร้อมกับความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ถึงแม้ว่ามนุษย์จะหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากเตาปฏิกรณ์ แต่ท้ายที่สุดกลับเกิดเหตุการณ์ระเบิดของเตาปรมาณูอีกครั้งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น   ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่ง...

Close Advertising