×

จากปัญหาระหว่างหมู่ญาติ สู่ สงครามโลกครั้งที่ 1

22.03.2021
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปฟังชนวนเกิดเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลก อะไรทำให้เยอรมนีเริ่มต้นทำสงครามกับฝั่งจักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งทั้ง 3 ประเทศนี้ต่างมีความสัมพันธ์เครือญาติมาก่อน ต่างฝ่ายต่างแย่งชิงความยิ่งใหญ่ระหว่างกันจนเกิดเป็นสงคราม 

 

สงครามโลกครั้งที่ 1 รบกันอย่างไร มีฝ่ายไหนบ้าง และท้ายที่สุดมีจุดจบอย่างไร ติดตามได้ใน 8 นาทีต่อไปนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาสินี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising