×

ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศผู้ถูกรุกรานจากมหาอำนาจโซเวียต

30.08.2021
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปย้อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนสงครามของอัฟกานิสถาน ประเทศศูนย์กลางของเอเชีย ซึ่งเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหม ก่อนที่จะมีการรุกรานของประเทศมหาอำนาจโซเวียตในยุคสงครามเย็น กลายมาเป็นสงครามระหว่างอเมริกาและโซเวียต โดยใช้พื้นที่ใจกลางเมืองอัฟกานิสถานเป็นสมรภูมิรบ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในปัจุบัน  


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

 
 
  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising