×

40 สว. รวมชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเศรษฐาและพิชิต เหตุขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี แต่ยังเสนอชื่อ

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2024
  • LOADING...
40 สว. รวมชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอน เศรษฐา และ พิชิต เหตุขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี แต่ยังเสนอชื่อ

วันนี้ (17 พฤษภาคม) มีรายงานว่า สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อ พิชิต ชื่นบาน เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) และ (5) ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 

ทั้งนี้ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวผ่าน พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา และล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว

 

ขณะที่ ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม หนึ่งใน สว. ผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ สว. ที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชน หลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมาย เห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่คือศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย โดยมี สว. ร่วมเข้าชื่อ 40 คน จากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ สว. ที่มีอยู่

 

ดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคือ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งกรณีของ พิชิต ชื่นบาน มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลและมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุก พร้อมมีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริต ติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรม และถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความ 

 

ส่วนการยื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีด้วยนั้น เพราะเป็นกรณีสืบเนื่องกัน เนื่องจากมีประเด็นทักท้วงต่อการตั้ง พิชิต ชื่นบาน ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว เหตุใดนายกรัฐมนตรียังเสนอชื่อพิชิตอีก ดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising