×

หุ้น PLT เข้าเทรดกระดาน mai วันแรก บวกสวนตลาด พุ่งแรง 12.26% จากราคา IPO

27.04.2023
  • LOADING...
หุ้น PLT

หุ้น บมจ.พีลาทัส มารีน หรือ หุ้น PLT เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (27 เมษายน) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 1.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.19 บาท หรือ 12.26% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 1.55 บาท

 

PLT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,488 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าระดมทุน 434 ล้านบาท 

 

PLT และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ทั้งทางเรือและทางรถ ในเส้นทางขนส่งเดินเรือฝั่งอ่าวไทยและแนวใกล้ฝั่ง ได้แก่ กัมพูชา และเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทมีเรือให้บริการขนส่งจำนวน 19 ลำ และมีรถจำนวน 44 คัน โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ผลิต และ/หรือจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศไทย เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP

 

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจขนส่งก๊าซทางเรือ 94% และทางรถ 6% โดยมีสัดส่วนเกือบ 90% เป็นการให้บริการขนส่งทางเรือบนเส้นทางภายในประเทศ ในลักษณะว่าจ้างขนส่งแบบทำสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment)  

 

PLT มีทุนชำระหลังเสนอขาย 480 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 680 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 280 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 238.9 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 36.8 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท 4.3 ล้านหุ้น 

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1.55 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 23.92 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 62.21 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.07 บาท โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

วราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีลาทัส มารีน เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้ลงทุนซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว, ลงทุนซื้อรถบรรทุกก๊าซ LPG, ติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร, ปรับปรุงลานจอดรถและก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

PLT มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

 

PLT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวฉิมตะวัน ถือหุ้นร้อยละ 70.83%


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising