×

‘ภูเก็ต’ คว้าชัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารยูเนสโก 2024 เมืองแรกของโลก

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2023
  • LOADING...

วานนี้ (20 พฤศจิกายน) เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคใต้) หรือ TCEB พร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแถลง ณ ภัตตาคาร Blue Elephant จังหวัดภูเก็ต หลังจากที่จังหวัด ‘ภูเก็ต’ สามารถคว้าชัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก ประจำปี 2024 (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Subnetwork Annual Conference 2024) เมืองแรกของโลก จากการแข่งขันกับ 2 เมือง ได้แก่ เมืองซุ่นเต๋อ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองบูเรดาห์ ซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

 

ด้าน ศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ว่า การที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแรกที่ได้ประเดิมจัดงานประชุมเครือข่ายด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกนั้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย สอดรับกับการที่ยูเนสโกมอบให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารมาตั้งแต่ปี 2558 และการเป็น Gastronomy City นี้ยังเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญในแผนแม่บท 10+ เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี (ปี 2566-2585) ของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย โดยส่วนราชการเองพร้อมจับมือเดินหน้ากับภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป 

 

ขณะที่ สาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า อาหารของภูเก็ตเกิดจากการหลอมรวมของพหุวัฒนธรรม จากหลากหลายชนชาติที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาใช้แรงงานในยุคเหมืองแร่ และตั้งถิ่นฐานในจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบและเครื่องปรุงจากธรรมชาติที่รายล้อมอยู่ที่เกาะภูเก็ต จึงเป็นที่มาของอาหารพื้นถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งอาหารของชาวภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับอาหารผ่านเทศกาล พิธีการ ความเชื่อ และวิถีชีวิตในครอบครัวที่มีการถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงวัตถุดิบที่มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

ส่วน พัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคใต้) หรือ TCEB ภาคใต้ กล่าวเสริมว่า มรดกทางวัฒนธรรมอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอาหารจากจังหวัดภูเก็ต เป็นความภาคภูมิใจสำหรับเรามาโดยตลอด เราเชื่อว่าการได้เป็นเจ้าภาพการประชุม UNESCO Creative Cities of Gastronomy (CoGs) Subnetwork Annual Conference 2024 ไม่เพียงแต่จะยกระดับสถานะจังหวัดภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางการประชุมระดับโลก หรือ MICE Destination อีกด้วย

 

สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้แสดงถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรม MICE ที่เป็นยุทธศาสตร์เสาหลักของจังหวัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจทั่วโลก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising