×

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ละออง-ณณัฏฐ์’ ขยับขึ้นเป็น สส. ปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อไทย แทนสมศักดิ์-ประเสริฐ

โดย THE STANDARD TEAM
17.01.2024
  • LOADING...

วานนี้ (16 มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีประกาศ 2 ฉบับ

 

ฉบับที่ 1 ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ ‘ประเสริฐ จันทรรวงทอง’ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยลำดับที่ 3 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

 

บัดนี้ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของประเสริฐ จันทรรวงทอง สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 104 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ ละออง ติยะไพรัช ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 32 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

 

ฉบับที่ 2 ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ สมศักดิ์ เทพสุทิน ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 11 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

 

บัดนี้ สมศักดิ์ เทพสุทิน ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมศักดิ์ เทพสุทิน สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 33 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

 

ลาออก ‘เปิดทาง’ คนรุ่นใหม่ 

 

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะลาออกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย โดยมีเหตุผลว่า ต้องการเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร 

 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีจะต้องลาออกจาก สส. เพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมามีงานที่ต้องรับผิดชอบในกระทรวงและโครงการต่างๆ ที่ต้องผลักดันให้ประชาชน งานในการประชุมสภาจึงกลายเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่ง คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ตนจะได้ทุ่มเททำงานให้กับกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มที่ 

 

ขณะที่ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เพื่อเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ของพรรคได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร เพื่อขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน อีกทั้งเมื่อตนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็พบว่ามีภาระงานหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมไปกับการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง และจะต้องอาศัยการทำงานเชิงรุกอย่างมาก 

 

แม้ขณะนี้หลายโครงการได้ริเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังต้องติดตามสานต่อโดยละเอียดเพื่อให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว ดังนั้น จึงต้องการที่จะใช้ทุกสรรพกำลังผลักดันงานด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศโดยเร็วที่สุด  

 

ประเสริฐกล่าวว่า ตนได้พิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน และเป็นความต้องการที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของพรรค จึงตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่ง สส. โดยเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย ว่าจะสามารถผลักดันภารกิจด้านนิติบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising