×

เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อีก 61 คน ดึง ‘หวังศุภกิจโกศล’ ปักธงแลนด์สไลด์โคราช 16 ที่นั่ง

โดย THE STANDARD TEAM
02.02.2023
 • LOADING...
หวังศุภกิจโกศล

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดน่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยเพิ่มอีก 61 คน 

 

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า การเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย รวมทั้งสิ้น 61 รายชื่อ จากภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อยืนยันว่าผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย มีความรู้ความสามารถ เข้าถึงและเข้าใจพี่น้องประชาชน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเพื่อนำนโยบายไปขับเคลื่อนไปถึงพี่น้องประชาชน เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชน 

 

ส่วนกรณีที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ จะไปเปิดปราศรัยที่จังหวัดนครราชสีมา นพ.ชลน่านกล่าวว่า จะเป็นการหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยได้อย่างดียิ่ง อยากให้ พล.อ. ประยุทธ์ปราศรัยเยอะๆ เพราะจะทำให้พี่น้องประชาชนเปรียบเทียบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

 

ส่วนกรณีที่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในเวลาราชการนั้น ต้องไปดูเงื่อนไขในเวลาราชการ หากทำหน้าที่ราชการในเวลาราชการ และต่อเนื่องไปทำงานการเมืองยังพอรับได้ แต่ถ้าเป็นระยะเวลาที่อยู่ในเวลาราชการ หรือปฏิบัติราชการอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับการหาเสียง อาจเข้าข่ายใช้ทรัพยากร ใช้หน้าที่อำนาจหาเสียง ระเบียบ กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขียนไว้ชัดเจน ต้องไปดูในรายละเอียดและข้อเท็จจริง แม้จะมีใบลาก็ต้องตรวจสอบ

 

ด้านประเสริฐกล่าวว่า การเปิดตัวในวันนี้ หลายคนเป็นสมาชิกและอดีต ส.ส. ที่ย้ายมาจากพรรคอื่น อดีตสมาชิกสภาท้องถิ่น นักธุรกิจ โดยหลังจากการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย จะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารด้านนโยบายของพรรคต่อไป โดยผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้ รวมจำนวน 61 คน ได้แก่

 

ภาคเหนือ จำนวน 11 คน

 

 • จังหวัดเชียงราย

1. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช    

 

 • จังหวัดแพร่

1. นิยม วิวรรธนดิฐกุล

 

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. วิทยา หวานซึ้ง

 

 • จังหวัดพิจิตร

1. ภูดิท อินสุวรรณ์

 

 • จังหวัดเพชรบูรณ์

1. สุประวีณ์ อนรรฆพันธ์

 

 • จังหวัดกำแพงเพชร

1. เรวัตร์ อินทพงษ์

2. จรัญ อิสระบัณฑิตกุล

3. ธานันท์ หล่าวเจริญ

4. วีระศักดิ์ สุ่นสา

 

 • จังหวัดสุโขทัย

1. ประภาพร ทองปากน้ำ

2. จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล

 

ภาคอีสาน จำนวน 26 คน

 

 • จังหวัดเลย

1. สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์

 

 • จังหวัดกาฬสินธุ์

1. วิรัช พิมพะนิตย์  

2.พลากร พิมพะนิตย์

 

 • จังหวัดอำนาจเจริญ

1. มฆวาน บัวบุตร

 

 • จังหวัดสุรินทร์

1. ดวงฤทัย ไชยศรีษะ

 

 • จังหวัดนครราชสีมา

1. ร.ต.อ. สุปชัย อินทรักษา  

2. วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์

3. พชร จันทรรวงทอง

4. สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

5. โกศล ปัทมะ     

6. ปิยะนุช ยินดีสุข

7. สุพงษ์พิช รุ่งเป้า    

8. พงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร

9. นารดา อึ้งสวัสดิ์    

10. ธีระยุทธ ตันติกุล

11. อภิชา เลิศพชรกมล    

12. อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล

13. นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล    

14. ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ

15. รชตะ ด่านกุล    

16. ชวาล พัฒนกำชัย    

17. ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ

18. พรเทพ ศิริโรจนกุล    

19. ธวัชชัย ยืนยง

20. สุธรรม พรสันเที๊ยะ

21. กิตติ เชาวน์ดี

 

ภาคกลาง จำนวน 15 คน

 

 • จังหวัดอุทัยธานี

1. ธนาคร อุนจะนำ 

 

 • จังหวัดสระบุรี

1. วิทูลย์ แก้วสุวรรณ

2. สิริพัชระ จึงธีรพานิช

3. ประสิทธิ์ อนะมาณ

4. บุญส่ง เกิดหลำ

 

 • จังหวัดนครนายก

1. พล.ต.ต. สุรพล บุญมา

 

 • จังหวัดปราจีนบุรี

1. สมเกียรติ คำดำ

 

 • จังหวัดราชบุรี

1. ปวันรัตน์ เอกอัครอัญธรณ์

 

 • จังหวัดนครปฐม

1. มานพ คำหวาน 

 

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ

 

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. สุรเชษฐ์ ชัยโกศล

2. องอาจ วชิรพงศ์

 

 • จังหวัดปทุมธานี

1. มนัสนันท์ หลีนวรัตน์

 

 • จังหวัดอ่างทอง

1. ชูศักดิ์ ศรีราชา

2. เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย

 

ภาคใต้ จำนวน 9 คน

 • จังหวัดตรัง

1. สุริยะ นันตสินธุ์

 

 • จังหวัดภูเก็ต

1. สรธรรม จินดา

 

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ศุรุท เกษมณีภูรเดช

 

 • จังหวัดพัทลุง

1. ชัยจรงค์ ฤทธิสุนทร

2. ณิชชา แก้วนุ้ย

3. พ.ต.อ. ชมพล ขุนอักษร

 

 • จังหวัดสงขลา

1. สำราญ บุญเส้ง

 

 • จังหวัดนราธิวาส

1. ปักสู แวนามะ

2. วีระศักดิ์ เตาะสาคู

 

ประเสริฐกล่าวอีกว่า ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มี ส.ส. แบ่งเขต 16 คน ในวันนี้พรรคเพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครจำนวน 21 คน มีทั้งผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และผู้ที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคเพื่อไทย   

 

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า พรรคเพื่อไทยได้บ้านใหญ่จากกลุ่ม วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล จะเพิ่มศักยภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามากน้อยเพียงใด ประเสริฐกล่าวว่า ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกัน กลุ่มรัฐมนตรีได้มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและจะได้ทำงานในเขตพื้นที่โคราชซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มากได้อย่างเต็มที่ 

 

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้วางโปรแกรมในการปราศรัยใหญ่ไว้ โดยในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 หลังจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครบแล้ว และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แบ่งเขตเรียบร้อย จะปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

“บรรยากาศวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยคึกคักเป็นพิเศษ เพราะขณะนี้ใกล้เวลาเต็มที่แล้ว ถ้านับจากวันนี้ถือว่านับถอยหลังอีกไม่เกิน 50 วัน ที่จะครบวันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่อายุสภานี้อยู่ครบวาระ ครั้งนี้โคราชซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ การเลือกตั้งในครั้งนี้พื้นที่โคราชจะเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยในการแลนด์สไลด์ทั้ง 16 เขต เราคาดหวังทุกเขต จากนี้ผู้สมัครจะลงพื้นที่อย่างหนักต่อไป” ประเสริฐกล่าว 

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising