×

เพื่อไทยเผย นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท อาจต้องชะลอไป หลังพรรคแกนนำรัฐบาลมีนโยบายรัฐสวัสดิการที่ใช้งบเท่ากันอยู่แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2023
  • LOADING...
เผ่าภูมิ โรจนสกุล

วันนี้ (1 มิถุนายน) เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมการ เลขานุการ และโฆษก คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ได้หารือเพื่อเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นสำคัญที่เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนประเทศใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

 

  1. การส่งออก: พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการหาตลาดใหม่ โดยเน้นที่ตลาดกลุ่มตะวันออกกลาง รวมทั้งการสร้างสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด ดูแลค่าค่าเงินบาทให้คงตัว เพื่อส่งเสริมรายได้จากการส่งออกจากประเทศ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศในระยะสั้น

 

  1. การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI): ต้องดำเนินการด้วยความยืดหยุ่นสูงและมีความชี้เฉพาะในตัว ด้วยมาตรการที่ตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรายอุตสาหกรรมและนักลงทุนรายประเทศ พร้อมเน้นย้ำ ไม่มีมาตรการตัดเสื้อโหลให้ทุกคนพึงพอใจเหมือนอย่างเป็นปัญหาในปัจจุบัน 

 

  1. หนี้ SMEs: หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย (NPL) สูงขึ้นคิดเป็น 20% หรือ SMEs จำนวน 1 ใน 5 กำลังประสบปัญหาหนี้ ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต พรรคเพื่อไทยมีความกังวลในเรื่องนี้ ดังนั้นนวัตกรรมทางการเงินและวิศวกรรมทางการเงินจะเข้ามาตอบโจทย์และแก้ปัญหา SMEs รวมถึงการใช้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐช้อนหนี้จากสถาบันการเงิน เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ 

 

  1. สังคมสูงวัย: เป็นปัญหาระยะยาวและระยะสั้นที่ต้องรีบแก้ไข ซึ่งทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยมองใน 2 มิติ คือ ปัญหาและโอกาส โดยในส่วนของปัญหาคือ แรงงานลดลงและผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้รายได้ลดลง รายจ่ายมากขึ้น หากเป็นอย่างนี้ต่อไปหมายความว่ากำลังเดินไปสู่ทางตัน ซึ่งแก้ไขได้ใน 2 มิติ คือ ต้องเพิ่มจำนวนแรงงานและอัตราการเกิด และการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้นและเก่งขึ้น ในส่วนของโอกาสคือ กำลังซื้อจากคนชรา ต้องคิดค้นการสร้างรายได้จากกำลังซื้อกลุ่มนี้ด้วยศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางอาหารออร์แกนิก และศูนย์กลางการท่องเที่ยวและพำนักระยะยาว 

 

  1. ระบบภาษีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย: ต้องไม่กระทบต่อภาคการลงทุนและไม่ทำให้เศรษฐกิจหดตัวหรือเดินช้าในระยะยาว ซึ่งเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

 

เผ่าภูมิกล่าวต่อไปว่า ประเด็นต่างๆ จะนำไปคุยกับแกนนำพรรคร่วมและพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อหาจุดลงตัวสำหรับประชาชนทุกคน โดยในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านในสัปดาห์หน้าพรรคเพื่อไทยจะพูดคุยในนโยบายหลัก ยอมรับว่ามีความแตกต่าง ซึ่งต้องหาจุดลงตัว ส่วนนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ต้องใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาท ในขณะที่นโยบายพรรคแกนนำก็ใช้เงินเท่ากันในนโยบายรัฐสวัสดิการ ซึ่งต้องเป็นไปตามพรรคแกนนำเป็นหลัก ดังนั้นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทย ต้องชะลอไป

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหมือนว่าพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะรีดภาษีมากกว่าการหารายได้เข้าประเทศ เผ่าภูมิกล่าวว่า ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ขอก้าวล่วงในมิติของนโยบายพรรคการเมืองอื่น เพราะทุกนโยบายมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน นโยบายของพรรคเพื่อไทยเราชัดเจนในนโยบายทุนนิยมที่มีหัวใจ เศรษฐกิจโตเท่าเทียม เศรษฐกิจโตสูง และโตเท่าเทียม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising