×

‘สนธิรัตน์’ เผย พลังประชารัฐเร่งพิจารณานโยบายสำคัญเพื่อปากท้องประชาชน มั่นใจเก้าอี้รัฐมนตรีลงตัว ทุกฝ่ายยอมรับได้

10.06.2019
  • LOADING...

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเผย ตอนนี้หน้าที่สำคัญของพลังประชารัฐคือการเร่งพิจารณาและดำเนินการนโยบายสำคัญๆ ให้เกิดขึ้นจริงตามที่พรรคได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน และให้สมกับการเป็นพรรคที่ประชาชนมอบให้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 พร้อมยืนยันการเจรจาร่วมกันกับทุกพรรคร่วมจะลงตัว รวมถึงเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย

 

วันนี้ (10 มิ.ย.) สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลว่า ตามที่พรรคพลังประชารัฐได้แต่งตั้งให้มีคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมในการจัดทำนโยบายรัฐบาล และแต่งตั้งให้ตนเป็นหัวหน้าคณะทำงานนั้น ขอเรียนว่าพันธกิจสำคัญของพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลคือ การนำนโยบายสำคัญๆ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, การดูแลราคาสินค้าเกษตร ด้วยการชดเชยเงินช่วยเหลือต่อไร่, การเพิ่มมูลค่าที่ดินและ ส.ป.ก. 4.0 ตามที่พรรคได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

 

รวมถึงการสร้างสังคมให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จำเป็นต้องพิจารณาเพื่อเร่งดำเนินการในเรื่องสำคัญคือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องปากท้อง และรายได้ประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างอนาคตและฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบกับความไว้วางใจและคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับพรรคมากที่สุดเป็นอันดับ 1

 

นอกจากนี้ การจะบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของพรรค จำเป็นต้องมีกลไกของรัฐในกระทรวงหลักทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดความคล่องตัว ประสานสอดคล้องในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการชะลอตัวและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องพึ่งพาความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการทำงานของรัฐบาล

 

โดยการผลักดันนโยบายที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขยายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การดูแลราคา และการหาตลาดให้กับสินค้าเกษตร การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่ดิน ส.ป.ก. ตลอดจนการเร่งรัดลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแห่งอนาคต การสร้างงาน การสนับสนุน และยกระดับ SME การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และการขับเคลื่อน EEC เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ   

 

“ในฐานะพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานอย่างเป็นเอกภาพและประสานสอดคล้องของกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจเหล่านี้ โดยจะเจรจาหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค เพื่อหาแนวทางร่วมกันให้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

 

“ซึ่งการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องการแบ่งกระทรวงนั้น พรรคพลังประชารัฐจะเน้นในเรื่องนโยบายหลักของทุกพรรคเป็นสำคัญมากกว่าการจัดแบ่งโควตาตามกระทรวงเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ตรงกับนโยบายและแนวทางรัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะดำเนินการเจรจาร่วมกันกับทุกพรรคร่วมให้ได้องค์ประกอบที่ลงตัว เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายโดยเร็ว เพื่อให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยที่มั่นคงตามที่ประชาชนรอคอย ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป” สนธิรัตน์กล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories