×

ทาสทั้งหลายฟังให้ดี! ครอบครัวไทยยุคใหม่นิยมเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก จนยอมทุ่มเงินเปย์ 1-2 หมื่นบาทต่อปี

23.03.2024
 • LOADING...
Pet Parent

ในยุคสมัยที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ผู้คนโหยหาความอบอุ่นและเพื่อนร่วมทาง สัตว์เลี้ยงจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนไทยมากขึ้น เทรนด์ Pet Parent หรือการเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความเอาใจใส่ที่ผู้คนมีต่อสัตว์เลี้ยง เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว

 

จากผลสำรวจของ The 1 Insight และ CRC VoiceShare เผยให้เห็นภาพรวมของตลาดสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงปี 2567 ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะแตะ 7.5 หมื่นล้านบาท สวนทางกับอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลง สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ Pet Parent ที่กำลังมาแรงในไทย

 

พฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์:

 • คนไทย 65% เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก
 • สัตว์เลี้ยงยอดนิยม: สุนัข (63%), แมว (49%), สัตว์ Exotic (12%)
 • ช่องทางการได้สัตว์เลี้ยง: ซื้อจากร้าน/ฟาร์ม (ยกเว้นแมว 50% มาจากการรับอุปการะ)

 

พฤติกรรมการใช้จ่าย:

 • 65% ของ Pet Parent มีค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อสัตว์เลี้ยง 10,000-20,000 บาทต่อปี
 • สินค้าสำหรับแมวขายดีที่สุด คิดเป็น 63% ของยอดขายทั้งหมด
 • อาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง ทรายแมว และห้องน้ำแมว เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด
 • เทรนด์อาหารสัตว์เกรดโฮลิสติกกำลังมาแรง ยอดขายเติบโตกว่า 20 เท่า
 • ผู้เลี้ยงสัตว์ใช้จ่ายกับบริการต่างๆ เช่น อาบน้ำ-ตัดขน-สปา ฝากเลี้ยง สระว่ายน้ำ เพิ่มมากขึ้น

 

เจาะลึกพฤติกรรม Pet Parent ตามช่วงวัย:

 • Gen Z: เลี้ยงสุนัขมากที่สุด ใช้จ่ายกับสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงสูงสุด
 • Gen Y: เลี้ยงแมวมากที่สุด
 • Gen X: เลี้ยงปลาและนกมากที่สุด
 • Baby Boomer: เลี้ยงสัตว์น้อยที่สุด

 

วิเคราะห์:

 • เทรนด์ Pet Parent สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง ผู้คนให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้ธุรกิจสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงมีรูปแบบที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของ Pet Parent ได้มากขึ้น
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเติบโตสูง แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และความต้องการของ Pet Parent ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

ด้านบวก:

 • โอกาสทางธุรกิจ: ตลาดสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มเติบโตสูง ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น ร้านขายอาหารสัตว์เกรดโฮลิสติก, บริการ Pet Wellness Center, คลินิกเฉพาะทางสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น คลินิกผิวหนัง คลินิกกระดูกและข้อ รวมถึง Pet Park สถานที่ออกกำลังกายและฝึกวินัยสำหรับสัตว์เลี้ยง
 • การขยายฐานลูกค้า: ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่ม Pet Parent ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 • การเพิ่มมูลค่าสินค้า: Pet Parent ยินดีจ่ายเงินเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยง
 • การสร้างความภักดีต่อแบรนด์: Pet Parent มักมีความผูกพันกับแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา

 

ความท้าทาย:

 • การแข่งขันที่รุนแรง: ธุรกิจในตลาดมีจำนวนมาก ธุรกิจใหม่ต้องสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดลูกค้า
 • การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์: Pet Parent มักติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทัน
 • ต้นทุนที่สูงขึ้น: การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ จำเป็นต้องมีการลงทุนสูง

 

แนวทางการประสบความสำเร็จในธุรกิจสัตว์เลี้ยง:

 • ทำความเข้าใจความต้องการของ Pet Parent: ศึกษาพฤติกรรม ความต้องการ และความกังวลของ Pet Parent
 • พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์: สินค้าและบริการต้องมีความปลอดภัย มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของ Pet Parent
 • สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง: สร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจน
 • ทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ: เข้าถึงกลุ่ม Pet Parent ผ่านช่องทางต่างๆ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า: มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ Pet Parent

ทั้งหมดทั้งมวลการที่ตลาดสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตสูง ธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์เทรนด์ Pet Parent และความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ยุคใหม่จะสามารถประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising