×

ประชาชน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/58 ละเมิดสิทธิ หวังให้ยกเลิก

19.12.2017
  • LOADING...

ที่ลานอเนกประสงค์ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group: DRG) นำโดยนายรังสิมันต์ โรม ร่วมกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและตัวแทนผู้ถูกละเมิดจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

โดยเป็นการยื่นคำร้องตามช่องทางในมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง

 

“การยื่นคำร้องครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจริงๆ ดังที่ กรธ. ได้โฆษณาไว้เมื่อครั้งรณรงค์ให้ประชาชนมาลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่” โรม กล่าว

 

ทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นคำร้องหวังจะให้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวของหัวหน้า คสช. (3/2558)

นอกจากนั้น ยังรวบรวมรายชื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิจากคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2558 มายื่นด้วย

 

ผู้ยื่นคำร้องระบุว่า คำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพประชาชนโดยเฉพาะข้อ 6 และข้อ 12

 

สำหรับข้อ 6 ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรียกตัวบุคคลมาสอบปากคำและควบคุมตัวไว้ได้นานสุดถึง 7 วันโดยไม่ต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาล

 

ส่วนข้อ 12 ได้กำหนดห้ามการชุมนุมทางการเมืองเป็นจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีระวางโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน ปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กลุ่มผู้ยื่นคำร้องระบุว่า การมายื่นคำร้องในครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ด้วยว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นพร้อมที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน หรือเอื้อผลประโยชน์แก่คณะรัฐประหารและพวกพ้องมากกว่ากัน ซึ่งหากเป็นอย่างหลัง ก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สมควรต้องถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไปเสีย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories