×

ร่างแก้ไข รธน. ผ่านวาระแรกแค่ 1 ฉบับ เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ-ส.ว. ไม่ถูกปิดสวิตช์ อีก 12 ฉบับตกทั้งหมด

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2021
 • LOADING...

วันนี้ (24 มิถุนายน) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ร่างในวาระแรก ซึ่งในการผ่านวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 367 จาก 733 เสียง (ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มี 483 คน ส.ว. มี 250 คน) ในจำนวนนี้ต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือ 84 คน

 

ทั้งนี้หลังการลงคะแนนแบบขานชื่อรายบุคคลจะยังไม่จบลงสมบูรณ์ แต่ผลของการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า มีเพียงร่างที่ 13 ของพรรคประชาธิปัตย์ สาระสำคัญคือเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ ส่วนที่เหลืออีก 12 ร่างโดยเฉพาะร่างที่ 4 กับร่างที่ 11 ปิดสวิตช์ ส.ว. ไม่ผ่านในวาระแรกทั้งหมด

 

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ เสนอโดย พรรคพลังประชารัฐ 1 ฉบับ, เพื่อไทย 4 ฉบับ, ประชาธิปัตย์ 6 ฉบับ และภูมิใจไทย 2 ฉบับ ดังนี้

 

 • ร่าง 1 พลังประชารัฐ (มี 5 เรื่องรวมกัน สิทธิเสรีภาพ / บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ / ตัดบทลงโทษ ส.ส. ดูเรื่องงบ / ตัดข้อห้าม ส.ส. เกี่ยวข้องราชการ / ให้ ส.ส. ร่วมติดตามปฏิรูปประเทศกับ ส.ว.)
 • ร่าง 2 เพื่อไทย เพิ่มสิทธิเสรีภาพ
 • ร่าง 3 เพื่อไทย บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
 • ร่าง 4 เพื่อไทย ปิดสวิตช์ ส.ว.
 • ร่าง 5 เพื่อไทย รื้อมรดก คสช.
 • ร่าง 6 ภูมิใจไทย ปรับยุทธศาสตร์ชาติ
 • ร่าง 7 ภูมิใจไทย ประกันรายได้พื้นฐาน
 • ร่าง 8 ประชาธิปัตย์ เพิ่มสิทธิของประชาชน
 • ร่าง 9 ประชาธิปัตย์ แก้ไขวิธีแก้ รธน. ให้ทำได้ง่ายขึ้น
 • ร่าง 10 ประชาธิปัตย์ แก้การตรวจสอบ ป.ป.ช.
 • ร่าง 11 ประชาธิปัตย์ ปิดสวิตช์ ส.ว.
 • ร่าง 12 ประชาธิปัตย์ กระจายอำนาจ
 • ร่าง 13 ประชาธิปัตย์ เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising