×

ก้าวไกลเสียใจ เหตุครูเชียงรายถูกชายบุกเข้าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ‘ครูนอนเวร’ ตอกย้ำปัญหาการศึกษาไทย

โดย THE STANDARD TEAM
22.01.2024
  • LOADING...

วานนี้ (21 มกราคม) ปารมี ไวจงเจริญ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้ความเห็นต่อกรณีครูโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ถูกชายบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ หรือ ‘ครูนอนเวร’ ภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา

 

ปารมีระบุว่า ตนรู้สึกเสียใจและเศร้าสลดกับเหตุการณ์นี้มาก จึงถึงเวลาแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการต้องยกเลิกครูนอนเวร ทั้งนี้ ตนได้ยื่นหนังสือขอปรึกษาหารือประเด็นดังกล่าวในคณะกรรมาธิการการศึกษาไปตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ตนก็จะยิ่งเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้

 

ตนขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกเลิกครูนอนเวรเสียที เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดภาระและสร้างความลำบากให้กับบรรดาครูไทยเรื้อรังมายาวนานหลายสิบปีแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจของครูตามข่าวที่ปรากฏออกมาด้วย

 

ปารมีกล่าวต่อไปว่า การยกเลิกการนอนเวรของครูไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะอาศัยเพียงการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ โดยแก้ไขในข้อ 9 เดิมที่ระบุแต่เพียงว่า ‘หากส่วนราชการมีหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือมีการจ้างเอกชนอยู่แล้ว จะไม่จัดให้มีเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรก็ได้’ โดยเพิ่มเติมเข้าไปว่า ‘หรือหากมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ก็ไม่ต้องจัดให้มีเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร’

 

และให้ยกเลิกข้อ 10 ที่บัญญัติไว้ว่า ‘กรณีที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานใดมีความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 9 ข้างต้นได้ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งการการอยู่เวรรักษาการณ์ตามความเหมาะสมได้ โดยไม่ให้เกิดผลเสียหายกับงานและทรัพย์สินของราชการหรือหน่วยงาน’

 

ปารมีระบุว่า การที่ตนเห็นว่าควรต้องยกเลิกข้อ 10 นี้ไปเลย เพราะคำว่า ‘ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ’ มักหมายถึงการบังคับสถานเดียวเท่านั้น โดยไม่ถามความสมัครใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นเสมอในระบบราชการไทย

 

สิ่งที่ตนเสนอนี้เป็นวิธีที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูไทยได้อย่างแท้จริง ซึ่งทางฝ่ายบริหาร ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หากมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาภาระงานครูและปัญหาครูนอนเวร ก็สามารถลงนามทำได้ทันที

 

“นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าจริงใจจะทำก็ทำได้เลย เพราะใช้แค่การออกมติ ครม. ใหม่ มายกเลิกมติ ครม. เก่า ไม่ได้เป็นการออกกฎหมายที่ต้องผ่านสภา และเมื่อไม่มีครูเวรก็ต้องติดกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงเรียนที่ควรต้องมีอยู่แล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ควรต้องจัดสรรงบประมาณลงไปในส่วนนี้ด้วย” ปารมีกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising