×

ไพบูลย์นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธาน กมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างเดียวที่ผ่านมติที่ประชุมร่วม

โดย THE STANDARD TEAM
06.07.2021
  • LOADING...
ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ (6 กรกฎาคม) การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 และ 91) ของรัฐสภา ซึ่งเป็นประชุมร่วมกันนัดแรก มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาเลือกตำแหน่งต่างๆ ของคณะ กมธ. ซึ่งที่ประชุมกรรมาธิการมีมติเห็นชอบให้ ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 

 

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า บัญญัติ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ จะนั่งเก้าอี้ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งจากมติในที่ประชุม บัญญัติได้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 

ขณะที่ วิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการ และประธานที่ปรึกษา

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับตำแหน่งรองประธาน กมธ. จำนวน 7 คน ประกอบด้วย มหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1, สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย, ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย, สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา, ชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์, ธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

 

ขณะที่โฆษกคณะกรรมาธิการมีทั้งหมด 7 คน เช่น ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา, ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์, ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย, ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล 

 

วิรัชคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว เมื่อดูรายละเอียดและนำร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐมาประกอบ จะทำให้การเดินหน้าพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะไม่เกิน 2 สัปดาห์ และเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะหลักการใกล้กันและเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 124 แต่หากมีคนสงสัยจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความก็ไม่ช้า เพราะในระยะนี้สามารถทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรอไว้ได้

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising