×

แพทองธารเซ็นตั้ง ‘ชูศักดิ์-ภูมิธรรม-นพ.สุรพงษ์-พวงเพ็ชร’ นั่งที่ปรึกษาฯ ร่วมตรวจสอบการทำงาน สก. เพื่อไทย

โดย THE STANDARD TEAM
15.05.2024
  • LOADING...

วานนี้ (14 พฤษภาคม) แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามในคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทยลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้น 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรแต่งตั้งบุคลากรของพรรคผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาและกรรมการเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 63 (7) จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ดังต่อไปนี้

 

  1. ให้เพิ่มบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย ชูศักดิ์ ศิรินิล, ภูมิธรรม เวชยชัย, นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด 

 

  1. ให้เพิ่ม มานะ คงวุฒิปัญญา เป็นกรรมการอีกหนึ่งคน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising