×

สภาเตรียม พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับได้เร็วสุด ธ.ค. นี้ หลัง รธน.ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้ว ชวนห่วงหากยุบสภาช่วงนี้อาจเกิดปัญหา

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2021
  • LOADING...
ชวน หลีกภัย

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ มีผลบังคับใช้ว่า กระบวนการต่อไปที่สภาจะต้องเตรียมรองรับคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวข้อง คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ 

 

ดังนั้น รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องทำงานโดยประสานกัน โดย กกต. มีหน้าที่ในการเตรียม พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อส่งไปยังรัฐบาลให้เป็นผู้เสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. อาจเข้าชื่อกันร่วมเสนอกฎหมายลูกเองได้ ซึ่ง กกต. นั้นทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเตรียมอะไร โดยคาดว่ารัฐบาลจะเสนอกฎหมายเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และสภาขณะนี้ก็ได้เตรียมรองรับกฎหมายที่จะเสนอเข้ามาแล้ว โดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือมีการยุบสภาเกิดขึ้นก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้

 

“ทั้งนี้ เท่าที่สอบถามเป็นการภายในไปยัง กกต. ทราบว่า ขณะนี้ กกต. ได้เตรียมพร้อมรองรับกฎหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น กระบวนการต่างๆ จึงไม่น่าที่จะล่าช้า ขึ้นอยู่ที่รัฐบาลว่าจะเสนอเข้ามาเมื่อใดเท่านั้น ซึ่งหากเสนอเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคม สภาก็สามารถที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้เลย” ชวนกล่าว

 

ชวนยังกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการพิจารณากฎหมายลูกคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากไม่มีความซับซ้อนในการพิจารณา ซึ่งสภาจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising