×

ฝ่ายค้านให้เหตุผลยื่นซักฟอก ม.152 เพราะรัฐบาลเลือกปฏิบัติ ไร้ความสามารถในการบริหารแผ่นดิน

โดย THE STANDARD TEAM
06.03.2024
  • LOADING...
ม.152

วันนี้ (6 มีนาคม) ที่รัฐสภา ชัยธวัช ตุลาธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์, พรรคไทยสร้างไทย, พรรคเป็นธรรม, พรรคใหม่ และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือเรื่องขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ม.152

 

ชัยธวัชกล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันว่าจะยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่รวมมติตาม ม.152 เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งจากนี้จะประสานงานไปยัง วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเข้ายื่นญัตติอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 13 มีนาคมนี้ 

 

ทั้งนี้ กรอบการอภิปรายเบื้องต้น ฝ่ายค้านจะขอเวลาอภิปรายอย่างน้อย 2 วัน เมื่อดูปฏิทินวาระการทำงานในสภาแล้ว คาดว่าเวลาที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ วาระ 2-3 เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทราบว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ จะเข้าวาระที่ 2-3 ในวันที่ 27-28 มีนาคมนี้ ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นสัปดาห์ถัดไปคือ วันที่ 3-5 เมษายน ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะปิดสมัยประชุม

 

ชัยธวัชกล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเด็นในการอภิปรายตามมาตรา 152 โดยสรุปแล้วเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารเกือบครึ่งปีแล้ว แต่พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเอง ไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม ปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกประเทศเอารัดเอาเปรียบประชาชน ปล่อยให้ข้าราชการมีการรับผลประโยชน์ หลักนิติธรรมถูกทำร้ายด้วยการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม บริหารประเทศอย่างไร้จริยธรรม ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ และไร้วุฒิภาวะ

 

ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้คือ ไม่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน การอภิปรายตามมาตรา 152 จึงแตกต่างกับมาตรา 151 ในความเป็นจริงการบริหารโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ยังไม่ผ่านสภาในวันนี้ ดังนั้นในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณการทุจริตคอร์รัปชันจึงอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และการอภิปรายแน่นอนว่าจะไม่เลื่อนลอย ต้องมีหลักฐานข้อมูลที่เป็นรูปธรรม

 

ชัยธวัชยังกล่าวด้วยว่า ประเด็นหลักในการอภิปรายมีอยู่หลายเรื่อง ทั้งหลักนิติรัฐและนิติธรรม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพียงอย่างเดียวนั้น แต่ประเด็นหลักคือ การเพิกเฉยต่อการดำเนินนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาและการบริหารราชการแผ่นดินในหลายเรื่องที่มีลักษณะไร้จริยธรรม ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ผลงานที่จับต้องได้

 

ขณะที่ ชัยชนะ เดชเดโช สส. นครศรีธรรมราช ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเดินหน้ายื่นอภิปรายตามมาตรา 152 ร่วมกับพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน เบื้องต้นได้เตรียมเนื้อหาที่จะอภิปรายมาระยะหนึ่งแล้ว ยืนยันว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 25 คนพร้อมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้ 

 

โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่ทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษิณหรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่มีความเสมอภาค สองมาตรฐาน จะต้องนำมาอภิปราย วันนี้การเมืองต้องอยู่ในมิติใหม่ ต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดให้สังคมรับทราบ และวิจารณ์ให้ประชาชนรับรู้ว่า 6 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำอะไรมาบ้าง

 

ส่วน กัณวีร์ สืบแสง สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม กล่าวว่า พรรคเป็นธรรมพร้อมที่จะอภิปรายการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นฝ่ายค้านแล้ว ดังนั้นจึงมีข้อมูลในการอภิปรายอย่างเต็มที่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising