×

23 กุมภาพันธ์ – วันภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji Day)

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2019
  • LOADING...

ทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2001 ทางการของเมืองคาวากุจิโกะในประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดให้เป็น ‘วันภูเขาไฟฟูจิ’ (Mount Fuji Day) เพื่อส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกันระลึกถึงการมีอยู่ของภูเขาที่สูงที่สุดอันเป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น โดยในวันดังกล่าวจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการจุดดอกไม้ไฟและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการที่เมืองคาวากุจิโกะเลือกวันนี้ขึ้นมาเป็นวันภูเขาไฟฟูจินั้นเกิดจากการเลียนเสียงในภาษาญี่ปุ่น โดยวันที่ 2/23 กับพยางค์ในคำว่า ‘ฟูจิซัง’ นั้นมีความหมายพ้องกับเลข 2 และเลข 23 ในภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งทางเมืองคาวากุจิโกะยังบอกอีกว่าหิมะที่ปกคลุมอยู่บนภูเขาไฟฟูจินั้นจะสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีอีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising